Колку сте нормални?

Едноставен тест кој ќе ви покаже колку вашето однесување ве прави нормални, односно колку се совпаѓа со однесувањето на другите луѓе.

Go back
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Дали можете да го свиткате вака јазикот?
via pbs.org
Дали можете да го свиткате вака јазикот?
x
Колку често ја менувате постелнината?
via wikipedia.com
Колку често ја менувате постелнината?
x
Како започнувате разговор преку порака?
Како започнувате разговор преку порака?
x
Како јадете полнети чоколатца?
via wikihow.com
Како јадете полнети чоколатца?
x
Дали верувате во гатање?
via wikipedia.com
Дали верувате во гатање?
x
Како ги готвите јајцата?
via quotesgram
Како ги готвите јајцата?
x
Какви чувства предизвикува оваа фотографија во Вас?
via weirdpics.com
Какви чувства предизвикува оваа фотографија во Вас?
x
Еден збор за оваа фотографија...
via boredpanda.com
Еден збор за оваа фотографија...
x
Како изгледа Вашиот шпајз/плакар?
va iecob.com
Како изгледа Вашиот шпајз/плакар?
x
Calculating...
Play Again?

Keep Reading

This post was created by a member of our community, where anyone can post awesome content.

Learn more or Create your own

Facebook Comments

Workaround to expand sticky correctly